Laivoille

Puhdistuspalvelumme laivoille ja telakoille

Hans Langhilla on lähes 50 vuoden kokemus laivojen kunnossapitoon liittyvien vaativien puhdistushaasteiden ratkaisemisesta. Tämä tuo toimintaamme tehokkuutta.

Asiakkaillemme ammattimaisuutemme sekä modernit työkalumme merkitsevät säästöjä, sillä Langhin työt valmistuvat nopeasti. Arvokas alus saadaan pikaisesti takaisin liikenteeseen tuottamaan pääomaa omistajalleen.

Kustannustehokkaat ratkaisut

Lisäksi olemme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa kehittäneet ainutlaatuisia ratkaisuja puhdistamisen haasteisiin. Siksi Pesupalvelu Hans Langh voi tarjota asiakkailleen ratkaisuja, joita ei saa mistään muualta ja jotka tarjoavat ylivoimaisia kustannus- ja aikasäästöjä.

Teemme säännöllisesti laivapuolen puhdistuspalveluita Itämeren alueella, kuten

 • Ruotsissa
 • Virossa
 • Puolassa
 • Tanskassa
 • Saksassa

Tarvittaessa lähdemme nopeallakin aikataululla vaikka toiselle puolelle maapalloa.

Meillä on vuosikymmenien kokemus laivojen raskasöljytankkien puhdistuksesta.

Tankkien puhdistukset

Olemme erikoistuneet laivojen tankkien ja putkistojen puhdistukseen.

Puhdistamme satamassa, telakalla tai jopa merellä

 • raskasöljytankit
 • dieseltankit
 • painolastivesitankit
 • mustavesitankit
 • harmaavesitankit
 • makeavesitankit

Kaikki tankkipuhdistukset toteutamme rautaisella ammattitaidolla, paikasta riippumatta.

Septitankkien ja evac-tankkien tyhjennykset ja puhdistukset tehdään rutiinilla. Makeavesitankkien ja -putkistojen puhdistuksen yhteydessä teemme myös desinfioinnit.

Dieselöljytankkeihin voi tulla bakteeri, joka vaatii perusteellisen kuumahöyrypesun ja kemiallisen käsittelyn, jotta bateerista päästään eroon. Scrubberijätteet eli rikkipesurijätteet noudamme myös laivoista.

Kun öljyiset pesukohteet pestään lämpimällä vedellä ja itse kehitetyillä tehokkailla pesuaineilla, jää pois imettävä vesimäärä pieneksi.

Pilssin puhdistus

Konehuoneen pilssien ja tankkitopin puhdistus onnistuu näppärällä kalustollamme myös laivan merimatkan aikana.

Kalustoomme kuuluu kompakti sähköllä toimiva tehokas imupumppulaite, joka voidaan nostaa konehuoneeseen, jolloin se ei vie tilaa laivan autokannelta tai häiritse lastinkäsittelyä.

Pilssin puhdistuksessa me todellakin imemme ja pesemme kaiken öljisen jätteen pois pilssistä, emmekä vain siirrä sitä näkymättömiin!

Meillä on hyvät, juuri pilssin ja tankkitopin pesuun suunnitellut pesuaineet.

Konehuoneen, konekuilun ja korsteenin puhdistukset

Konekuilun ja korsteenin pesu vaatii ammattitaitoa ja hyviä työmenetelmiä.

Konekuilujen, korsteenin ja konehuoneen ajoittainen puhdistaminen on tärkeä osa paloturvallisuutta. Ennen pesua suojaamme huolellisesti arat kohteet ja pesun jälkeen poistamme veden imurilla joka tasolta.

Lastiruuman ja autokansien puhdistus

Suoritamme nopeasti ja tehokkaasti laivan lastiruumien

 • pesut
 • desinfioinnit
 • hajunpoistot esim. kalajauholastin jälkeen

Nokeentuneen pääkannen tai autokannen kunnollinen pesu roro-laivassa vastaa usein lopputulokseltaan samaa kuin paljon kalliimmaksi tuleva maalaus.

Laivojen pohjien kylkien ja kansien puhdistukset

Laivan pohjien kylkien ja kansien puhdistuksessa käytämme 500 bar korkeapainepesulaitetta tai tarpeen vaatiessa myös isompaa painetta. Korkeapainepesu on tehokas puhdistusmenetelmä.

Maalin poisto

Tehokkaalla korkeapainekalustollamme vesipuhallamme maalit pois 500- 3.000 barin vesipaineella. Tasopintojen maalinpoisto onnistuu tehokkaasti tasopesurilla, johon on mahdollista liittää suoraan imuauto.

Hiekkapuhallushiekan imurointi

Hiekkapuhallushiekan suurtehoimurointi suurtehoimuautolla lyhentää korjaustöihin laskettua aikaa.

Öljy on ympäristölle ja terveydelle vaarallista, joten asianmukainen suojavaatetus on tarpeen.

Jälkivahinkojen torjunta

Olemme vuosien saatossa hoitaneet useita karilleajojen ja tulipalojen jälkeisiä konehuoneiden puhdistuksia. Näistä toimeksiannoista valtaosa tulee ulkomailta ja olemmekin saaneet kansainvälisen maineen alan huippuosaajana.

Näissä tapauksissa on usein kyseessä mittavat omaisuusarvot eikä lähin apu ole useinkaan paras apu. Nopea ja ammattimainen toiminta pienentää vahinkoja, lyhentää korjausaikaa ja säästää kustannuksia.

Nopea puhdistaminen minimoi vahingot

Tulipalon tai muun vahingon jälkien nopea puhdistaminen rajoittaa vahingon mahdollisimman pieneksi ja nopeuttaa korjauksen alkamista, jolloin kokonaisvahinko saadaan minimoitua. Tulipalojen yhteydessä palaneesta kaapelimassasta vapautuu isoja määriä klorideja, jotka yhtyvät ilmassa olevan vesihöyryn kanssa aggressiivisiksi hapoiksi.

Kaikki työstetyt pinnat (myös koneiden ja laitteiden sisällä) ja etenkin elektroniikka ovat tällöin vaarassa. Voimme määrittää kloridien määrän eri puolilla palanutta aluetta ja tehdä järkevän, vahingot minimoivan toimenpidesuunnitelman.

Myös koneiden korroosiosuojaus on ensiarvoisen tärkeää. Esimerkiksi vedellä täyttyneen konehuoneen tyhjentämistä ei saisi aloittaa ennen kuin konservointiryhmä on paikalla. Tarvittaessa hoidamme koneet käyntikuntoon saakka.

Tankkien puhdistusta.

Asbestin purku vanhemmista laivoista

Olemme valtuutettu asbestinpurkuyritys ja poistamme asbestit putkistoista, kattiloista ja muista tiloista, turvallisesti, huolellisesti ja ammattitaidolla. Kohteesta riippuen työ voidaan tehdä myös laivan ollessa ajossa.

Öljyvahinkojen torjunta ja puhdistus

Käytössämme on öljyvahinkojen puhdistukseen monipuolinen erikoiskalusto, kuten

 • kuumavesipesureita
 • raskasöljyn lämmitykseen tarvittavia siirrettäviä höyryslingoja
 • lämmitysslingoilla varustettuja imuyksiköitä
 • perävaunuja
 • imu- ja pumppukalustoa erittäin jäykän öljyn pumppaukseen

Ota yhteyttä!

Kiinteistöille

Vanhojen talojen yläpohjien imurointi sahanpurusta, kutterinpurusta ja olkimurskasta tehdään pölyttömästi ja aikaa sääsätäen suurtehoimuroinnilla.

Puhdistuspalvelut kiinteistöille ja rakennusteollisuudelle

Rakentamisessa, saneeraamisessa ja kiinteistöjen kunnossapidossa tulee tilanteita, joissa erikoisosaamistamme tarvitaan. Esimerkiksi maa-ainesten ja eristemassojen poistot, home- ja asbestisaneeraukset ja vaarallisten aineiden käsittely hoituvat erikoiskalustollamme kustannusehokkaasti. Olemme myös kokenut tulipalojen jälkeisten vahinkojen torjuja.

Rakennus- ja vakuutusliikkeet, taloyhtiöt ja yksittäiset kiinteistönomistajat ovat jo pitkään käyttäneet palveluitamme. Tyypillisiä projekteja pientalokohteissa ovat viemärien avaukset sekä ylä- ja alapohjaimuroinnit.

Palvelemme asiakkaitamme ripeällä aikataululla koko eteläisen Suomen alueella!

Sillan vesipiikkausta UHP-laitteella

Silta- ja betonirakenteiden vesipiikkaus

Hoidamme korkeapaineisella vedellä tehtävät betonin ja muun huokoisen materiaalin rikkomiset, eli vesipiikkaustyöt täsmällisesti ja ammattitaidolla. Silta- ja betonirakenteiden vesipiikkaus on rakenteille hellävarainen työmenetelmä. Vaurioitunut betoni poistetaan ilman, että kohteen terveisiin rakenteisiin tulee säryjä ja vaurioita. Käytämme 1000:n, 2 500:n ja 3 000 barin Ultra High Pressure -laitteita.

Vesipiikkauksen etuna ovat ehjäksi jäävät ja puhtaat teräkset sekä jatkotyöskentelyä helpottavan pohjan muodostuminen, joka on perusedellytys betonikorjauksien onnistumiselle. Vesipiikkauksen avulla lopputulos on laadukas.

Vesihiekkaleikkuulla voimme leikata jopa terästä.

Betonin ja teräksen vesileikkaus

Vesileikkaus mahdollistaa teräksen ja betonin leikkaamisen siististi ilman tärinää tai kipinöitä. Vesileikkaus soveltuu erinomaisesti esimerkiksi erilaisten läpivientien tai työskentelyaukkojen tekoon säiliöihin, lattioihin ja moniin paloherkkiin erikoiskohteisiin. Rakennuksiin uusia hissejä asennettaessa tai vanhoja uudistettaessa kannattaa tehdä vesileikkausmenetelmällä.  Vesileikkaus on mielestämme timanttileikkausta ketterämpi ja asiakkaan tarpeet paremmin huomioiva menetelmä.

Erikoiskohteissa, kuten laivojen tankeissa, vesileikkauksen ansioista ei tiloista tarvitse tehdä kaasuvapaita. Kohteessa eivät vesileikkauksella lämmöt nouse, eivätkä myöskään tilaajalla ammattitaitoisen ja täsmällisen henkilökuntamme johdosta.

Parvekkeiden korjausrakentamisen yhteydessä tehtävät UHP pesut

Rappausten ja pinnoitteiden poisto

Rappausten ja pinnoitteiden poisto on mahdollista toteuttaa kahdella eri tavalla:

 • korkeapainepesumenetelmällä
 • märkähiekkapesulla

Tasopintojen maalinpoisto onnistuu tehokkaasti tasopesurilla, johon on mahdollista liittää suoraan imuauto.

Ota reippaasti yhteyttä rappausten tai pinnoitteiden poistoasioissa!

Julkisivujen puhdistukset

Julkisivujen puhdistuksessa korkeapainepesu ja julkisivun pintaan sopiva pesuaine takaa puhtaan lopputuloksen. Julkisivujen puhdistukset tehdään tehokkaalla pesukalustolla hyviä työsuunnitelmia noudattaen.

Graffitien poisto

Graffitien ja töherrysten poisto tehdään kuumavesipesurilla käyttäen pinnalle sopivaa vesipainetta. Pesuaine graffitin poistamiseen valitaan kohteessa olevan pintamateriaalin mukaan.

Kalustoomme kuuluu huuhteluautoja joilla teemme viemäreiden ja putkistojen imurointeja, huuhteluita ja avauksia.

Putkistojen ja viemäreiden huuhtelut, avaus ja kuvaus

Teemme tarkkuudella ja laadukkaasti huuhteluautoilla viemäreiden ja putkistojen imuroinnit, huuhtelut, avaukset ja puhdistukset. Putkistojen ja viemäreiden kunnon tarkastusta varten meiltä löytyy kamera joilla voidaan kuvata putkisto tai viemäri. Lisäksi täsmälliseltä porukaltamme sujuu erilaisten kaivojen tyhjennykset. Oli kyseessä sitten hiekanerotuskaivo, sadevesikaivo, öljynerotuskaivo, rasvanerotuskaivo, lokakaivo, tai jokin erikoiskohde hoidamme sen kokemuksella juuri asiakkaan tarpeiden mukaisesti ja sovitun aikataulun mukaan.

Tiiliskivet voidaan imeä suoraan suurtehoimuautoon, kun ne ensin ajetaan murskaimen läpi.

Maa-ainesten ja eristemassojen poisto

Maa-ainesten ja eristemassojen poistossa suurtehoimurointi on tehokas menetelmä. Alapohjien/ryömintätilojen kunnostuksissa maa-ainesten ja eristemassojen poisto tulee usein ajankohtaiseksi, jolloin suurtehoimuauto kannattaa kutsua paikalle imemään hiekka, betonijäte ja tiilimurska suurtehoimuautoon. Tarvittaessa imettävä tavara voidaan ajaa murskaimen läpi, jolloin tiiliskivet, laatat tai muut isot ainekset voidaan myös imeä suurtehoimuautoon. Singelin, sepelin ja kevytsoran imurointi ja puhallus on tuttua työtä meille. Sahanpurun ja villojen imurointi onnistuu vaivattomasti suurtehoimuautolla. Tällä työmenetelmällä vältät ennen kaikkea pölyhaitat.

Vanhojen talojen yläpohjien imurointi sahanpurusta, kutterinpurusta ja olkimurskasta tehdään pölyttömästi ja aikaa säästäen suurtehoimuroinnilla.

Tulipalon aiheuttama noki voidaan pestä pois

Jälkivahinkojen torjunta

Varsinaisten JVT-ensitoimien jälkeen hoidamme palojälkien puhdistukset, järjestämme tarvittaessa varasähkön tehokkailla generaattoreilla sekä varalämmön vaurioituneisiin tiloihin.

Kuivausta ja lämpöä

Tehokkaan kuivurikonttimme avulla pystymme kuivattamaan alueita tai pitämään paukkupakkasilla plussan puolella. Näin vältytään jäätymisvahingoilta, jotka voisivat aiheuttaa mittavia kuluja.

Pesupalvelu Hans Langh Oy on auktorisoitu JVT-liike.

Asbestin purku rakennuksista

 Lue lisää asbestin purusta tämän linkin kautta!

 

Teollisuudelle

Säiliöiden tyhjennykset, puhdistukset ja pesut

Puhdistuspalvelumme teollisuudelle

Pesupalvelu Hans Langh hoitaa ammattitaidolla huoltotöiden ja seisakkeiden aikaiset puhdistukset sekä äkilliset häiriötilanteista johtuvat puhdistukset.

Laajaan palvelukirjoomme kuuluu:

 • Säiliöiden tyhjennys
 • Säiliöiden sisä- ja ulkopuhdistus
 • Kattiloiden puhdistukset
 • Prosessi- ja tuotantolinjojen puhdistus
 • Siilojen puhdistukset ja imuroinnit
 • Voimalaitosten puhdistustyöt
 • Putkistojen huuhtelu ja kuvaus
 • Tuubien avaus
 • Lämmönvaihtimien puhdistus
 • Asbestinpurku
 • Jälkivahinkojen torjunta
 • Kuivajääpuhallus herkille pinnoille Lue lisää

Ota yhteyttä palveluihimme liittyvissä asioissa.

Hans Langh on ammattitaitoinen osaaja monen vuoden kokemuksella!