Korkeapainepesut, suurtehoimuroinnit ja teollisuuden puhdistuspalvelut

Pesupalvelu Hans Langh Oy tunnetaan vaativien puhdistusoperaatioiden erikoisosaajana. Perheyrityksemme valtteja ovat yli 40 vuoden kokemus, innovatiivinen ongelmanratkaisukyky ja työtä pelkäämätön asenne. Hans Langh perusti Pesupalvelu Hans Langhin vuonna 1973 (koko historia).

Saamme asiakkailtamme hyvää palautetta osaamisestamme, luotettavuudesta, pitävistä toimitusajoista, nopeudesta ja joustavuudesta. Olipa kysymys tavanomaisista huoltotöistä tai yllättäen syntyneistä vahingoista ota yhteyttä. Löydät meidät myös @ social-linkedin_29x29social-twitter_29x29FB-f-Logo__blue_29

Olemme lähtövalmiina 24h/vrk.

Katso yrityksemme tilaajavastuuraportti

Tapa toimia

Pesupalvelu Hans Langh säästää aikaa ja rahaa

Ammattimaisuutemme on tuonut asiakkaillemme merkittäviä säästöjä. Huoltotöitä on tehty laivan kulkiessa merellä tai teollisuustulipalon jäljet korjattu ennätysajassa ja tuotanto saatu näin käynnistettyä laskettua aiemmin.

Luotettavuuden ja ripeyden lisäksi toiminnallemme ominainen piirre on kekseliäisyys. Esimerkiksi jälkivahinkojen torjuntatyöt ovat monesti hyvinkin tapauskohtaisia ja tarvittava puhdistusmenetelmä improvisoidaan paikan päällä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Lukuisat tapaukset ovat kasvattaneet ja syventäneet kokemuspääomaamme.

Kun asiakas kertoo meille vaativasta puhdistustarpeestaan, otamme sen haasteena. Mietimme miten saisimme asian ratkaistua asiakkaan kannalta edullisimmin ja tehokkaimmin. Ellei valmista ratkaisua sellaisenaan ole olemassa, sellainen kehitetään.

Linda Langh ja Laura Langh-Lagerlöf tarkastamassa telakoinnin aikaisia töitä

Työturvallisuus ykkösasiana

Pesupalvelu Hans Langh Oy:n tavoitteena on turvallinen toiminta- ja työympäristö. Olemme sitoutuneet työturvallisuuden jatkuvaan parantamiseen ja ennakoimme turvallisuuden jo ennen työmaiden aloittamista. Keskitymme kehittämään koko organisaation turvallisuuskulttuuria. Tavoitteenamme on turvallisuustietoisuuden lisääminen entistäkin vahvemmaksi osaksi toimintaa. Turvallisuuden johtaminen on osa yrityksen päivittäistä toimintaa. Turvallisuusasioiden hallinta perustuu osaavaan esimiestyöhön, johdon määrittämiin periaatteisiin sekä turvallisia työtapoja tukeviin toiminta- ja työohjeisiin.

Turvallisuusasioissa päämäärämme on turvallinen ja terveellinen työympäristö, jolla tavoittelemme nollaa tapaturmaa. Ennakoimme turvallisuusasiat jo suunnitteluvaiheessa ja ennen työhön ryhtymistä. Puutumme välittömästi turvallisuutta vaarantavaan toimintaan. Tutkimme perusteellisesti vaaratilanteiden perimmäiset syyt ja kehitämme jatkuvasti parhaita turvallisuuskäytäntöjä

Ehkäisemme läheltä piti -tilanteita ja tapaturmia perehdyttämällä jokaisen yrityksessä työskentelevän henkilön turvallisen työskentelyn tapoihin. Edellytämme turvallisuuskäytäntöjen noudattamista ja kannustamme jokaista työntekijää puuttumaan turvallisuutta vaarantavaan toimintaan.

Referenssit

Ympäristö

Makarlan kylä Piikkiössä

Vastuullisuus kaiken toiminnan lähtökohtana

Yritykselle, jonka toimialana on puhdistaminen ja usein myös vaarallisten aineiden käsittely ja kuljetus, vastuullisten toimintatapojen noudattaminen ja asianmukaisten välineiden käyttö on kaiken toiminnan lähtökohta.

Pesupalvelu Hans Langh on alan vanhin ja vankin osaaja Suomessa. Olemme ensimmäisten yritysten joukossa rakentaneet toimintatapamme laatujärjestelmien mukaiseksi. Ympäristön tila on lähellä sydäntämme ja siksi olemmekin sertifioineet ympäristöjärjestelmämme ISO 14001 mukaiseksi jo vuonna 2000.

Toimimme läheisessä yhteistyössä viranomaisten kanssa ja raportoimme heille toiminnastamme. Yhteistyö on avointa. Toisaalta vaarallisten aineiden käsittely ja kuljetus on luvanvaraista toimintaa, joten asioiden on myös oltava kunnossa.

Toimimme myös itse aktiivisesti ympäristörasitusten keventämiseksi. Monet työmenetelmämme ovat meidän itsemme kehittämiä ja pyrimme koko ajan löytämään ratkaisuja ja menetelmiä, jotka ovat entistäkin ympäristöystävällisempiä. Erityisesti Itämeren hyvinvointi on lähellä sydäntä kaikissa Langh-yrityksissä.

Pesupalvelu Hans Langhin jatkokäsittellyyn toimitetut öljyjätteet vuonna 2015

  • Jäteöljy / Laivaöljy
  • Pastamainen öljyjäte
  • Polttoöljy

Öljyjätteen vastuullinen käsittely Pesupalvelussa

Öljyn kierrättäminen on Pesupalvelu Hans Langhille ja yhteiskunnalle äärimmäisen tärkeää, sillä öljy on terveyttä ja ympäristöä vaarantavaa ongelmajätettä. Öljyjätteen kerääminen ja kierrättäminen säästää myös luonnonvaroja, sillä öljy on uusiutumaton fossiilinen polttoaine, jonka hinta ja saatavuus saattavat tulevaisuudessa olla epävarmoja.

Vuonna 2015 Pesupalvelu Hans Langhin toiminnassa kerättiin 842 tonnia öljyjätettä. Yrityksessä käsitelty öljyinen pesuvesi, jäteöljy, pastamaisesta öljyjäte ja polttoöljy toimitettiin jatkokäsittelyyn Ekokemille Riihimäelle tai muihin käsittelylaitoksiin.

Ekokemin mukaan käytetyt öljyt toimitetaan uudelleenjalostukseen, jotta ne voidaan kierrättää teollisuuden käyttöön voiteluöljynä. Käsittelystä syntyy sivutuotteena bitumia, jota hyödynnetään esimerkiksi asfaltin ja kattohuovan valmistuksessa.

Suomessa syntyy käytettyä voiteluöljyä ja muuta öljyjätettä noin 30 000 tonnia vuodessa.

842 tonnia öljyjätettä vuodessa

Öljyisestä pesuvedestä öljyjätteeksi

Yksi Pesupalvelu Hans Langhin vahvoista osaamisalueista on öljyjen käsittely ja öljyvahinkojen torjunta. Suomessa yrityksellämme on sertifioitu öljyisten vesien käsittelylaitos, jossa neste kulkee monivaiheisen käsittelyprosessin läpi.

Viimeisessä vaiheessa käsitellyt nesteet johdetaan valvontayksiköllä varustettuun järjestelmään. Näin varmistetaan, että viemäriverkostoon laskettava puhdistettu vesi täyttää laissa säädetyt vaatimukset niin veden puhtauden kuin sameudenkin puolesta.

Vuonna 2015 Pesupalvelu Hans Langh toi toimipaikalleen yli 2000 tonnia öljyisiä pesuvesiä. Pesupalvelu tekee toimipaikallaan vedenpoiston, jotta jatkokäsittelyyn ei tarvitse rahdata jätettä, jonka painosta suurin osa on vettä. Prosessoinnin ja vedenpoiston jälkeen Pesupalvelu toimittaa Ekokemille pelkkää öljyjätettä, joka on painoltaan reilusti alle puolet alkuperäisestä pesuvedestä. Tämä vähentää kuljetusautojen tarvetta ja täten myös vähentää merkittävästi toiminnan ympäristökuormitusta.

 

Öljy on ympäristömyrkky

Öljyjätteen kierrätys ja käsittely on äärimmäisen tärkeää. Luontoon päästessään öljy luokitellaan orgaaniseksi ympäristömyrkyksi, sillä öljy hajoaa hitaasti ja sen vaikutukset saattavat tuhota kokonaisia ekosysteemejä. Lintujen sulkapeitteet ja eläinten turkit menettävät öljyllä saastuneessa vedessä luontaisen vettähylkivän rakenteensa, mikä johtaa eläinten paleltumiseen hengiltä.

Öljyn vaikutukset myös ihmiseen ovat tuhoisat. Öljyn sisältämät PAH-yhdisteiden on todettu aiheuttavan syöpää. Mikäli öljyä vuotaa pohjaveteen asti, kyseinen vesilähde joudutaan sulkemaan vuosikausiksi. Jo yksi litra öljyä riittää pilaamaan miljoona litraa talousvedeksi käytettävää pohjavettä. Öljyvahinko vesistöissä on katastrofaalinen, sillä öljy saattaa estää kalojen kutemisen sekä kasvi- ja eläinplanktonin lisääntymisen kokonaan.

 

Öljyntorjunta

Pesupalvelu Hans Langh on mukana kantamassa vastuuta ympäristöstä osallistumalla öljyvuodosta johtuvien jälkivahinkojen torjuntaan ja pudistukseen yhteistyössä pelastuslaitoksen kanssa. Pesupalvelu on ollut mukana torjumassa öljyvahinkoja myös merellä Suomen rannikkoalueilla. Yrityksellä on käytössään monipuolinen erikoiskalusto, jolla öljyvahinkoja voidaan minimoida poistamalla ja pesemällä öljy kohteesta.

Suomessa tapahtuu joka vuosi noin 2000 öljyvahinkoa. Suurin osa öljyvahingoista on pieniä maa-alueella tapahtuvia päästöjä kuten autoista vuotavaa poltto- tai voiteluainetta.  Suomen ympäristökeskus (SYKE) pitää yllä ympäristövahinkopäivystystä. Päivystykseen ilmoitetaan vuosittain noin 100 merellä tai mantereella tapahtunutta, laajempaa ympäristövahinkoa.

Vedenpoisto

Öljyisiä pesuvesiä 2250 tonnia
Vedenpoisto: Pesupalvelu Hans Langhin prosessointi
Öljyjätettä 842 tonnia

Öljyjäte Suomessa

  • Pesupalvelu Hans Langh
  • Koko Suomi

Entisestä huoltoasemasta vastuulliseksi toimitilaksi

Kun saapuu Langh-yhtiöiden päämajaan Kaarinan Piikiöön, ei tulisi ensimmäisenä mieleen, että on juuri astumassa keskisuuren raskaan teollisuuden yrityksen tukikohtaan. Idyllinen peltomaisema maatalousrakennuksineen ja jokineen vaikuttaa siltä, että aika on pysähtynyt tällä metsien ympäröimällä aukiolla. Mielikuvan takana kuitenkin toimii harvinaisen moderni ja vastuullinen yhtiöryhmä, sillä Langh on yksi Suomen johtavista merenkulkualan yrityksistä ja Pesupalvelu Hans Langh käsittelee ja kuljettaa vuodessa kierrätykseen satoja tonneja vaarallista jätettä.

Pesupalvelu Hans Langh toimii Alaskartanon tilan yhteydessä. Pitkään kaikki toiminta oli keskittynyt Langhin vanhan maatilan pihapiiriin, mutta vuonna 2015 toimintaa laajennettiin entiselle huoltoasema-alueelle, joka sijaitsee näköyhteyden päässä maatilasta vanhan Helsingintien toisella puolella. Tulevaisuudessa kaikki Pesupalvelun toiminnot siirretään kyseiselle pihalle, sillä öljyisten vesien käsittely halutaan siirtää entistä kauemmas luonnon ja ympäristön kannalta herkästä joki- ja peltoalueesta.

Öljyisten vesien käsittely keskitetään täysin sisätiloihin, jolloin toiminnasta ei myöskään synny hajuhaittoja. Öljynkäsittelyhallin pohjalle asennetaan erityinen allas, joka estää onnettomuustilanteessa öljyn valumisen ulos hallista. Maaperään on asennettu myös öljynerotuskaivo, mikäli kaikki muut varotoimet pettävät.

Yli 7000 tonnia

Poistettua pilaantunutta maaperää

Puhdas maaperä on elämän edellytys

Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestö julisti vuoden 2015 maaperän vuodeksi, jotta tietoisuus puhtaan maaperän merkityksestä kasvaisi. Maaperä on uusiutumaton luonnonvara, joka tarjoaa edellytykset kaikelle elämälle kuivalla maalla. Ruoka-, hyöty-, ja lääkekasvien viljeleminen on mahdollista vain saastumattomassa maaperässä. Maaperään on varastoitunut myös lukemattoman suuri määrä hiiltä, joka on ilmastonmuutoksen ja kasvihuonepäästöjen kannalta elintärkeää. Maaperästä puhutaankin hiilinieluna.

Lisäksi maaperä varastoi ja suodattaa vettä ja parantaa tulvien ja kuivuuden sietokykyä. Pesupalvelu Hans Langhin toimitilat entisellä huoltoasema-alueella tullaan kattamaan kauttaaltaan asfaltilla ja kaikki piha-alueen vedet johdetaan hulevesikaivojen kautta öljynerotuskaivoon. Huolellinen pohjatyö tekee alueesta lähes suljetun systeemin vesistöjen osalta, jotta maaperään tai vesistöihin pääse valumaan tippaakaan ihmiselle ja ympäristölle vaarallista jätettä.

Pilaantuneet maaperät vaihdettiin uusiin

Tontilla toimi aikoinaan kaksi eri huoltoasemaa, mutta toiminnan lakattua huoltoasemien jäljiltä maaperä oli pahasti öljystä saastunutta. Vaikka huoltoasemat olivat tehneet puhdistustöitä, ei kaikkea öljystä pilaantunutta maata oltu siltikään saatu poistettua. Langh-yhtiöiden ostaessa saastuneen tontin, Langhille ominaisesti surkuttelun sijaan ongelmaan etsittiin ratkaisu. Pilaantuneita maa-aineksia poistettiin vuosina 2008 ja 2009 kaiken kaikkiaan yli 7000 tonnia, jonka jälkeen Golder Associatesin näytteenotossa todettiin, että kaikki pilaantuneet maa-ainekset saatiin poistettua tontilta ja haitta-aineiden raja-arvot olivat alle lainsäädännön asettamien pitoisuuksien

Ympäristöministeriö on asettanut tavoitteeksi valtakunnallisessa pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintastrategiassa, että vuoteen 2040 mennessä kaikki Suomen pilaantuneet maa-alueet tehdään ympäristölle vaarattomaksi. Langhin uudet toimitilat Pohtiokujalla tukevat tätä tavoitetta.

Lähde: EEA, http://www.eea.europa.eu/fi/pressroom/infografiikat/maapera-ja-ilmastonmuutos/

Rekrytointi

Tervetuloa Pesupalvelu Hans Langhin palvelukseen!

Meillä on tarjolla haastavaa mutta palkitsevaa työtä alan todellisille osaajille tai sellaisiksi haluaville.

Mikäli olet kiinnostunut liittymään Langhin ammattilaisten joukkoon joko vakituisesti tai esimerkiksi keikkatyöläiseksi, ota yhteyttä lähettämällä alla olevan lomakkeen tiedot meille.

Tähdellä merkityt ovat pakollisia kenttiä, joita ilman hakemusta ei voi lähettää.

Edellytämme työntekijöiltämme reipasta asennetta. C-kortti ja kuljettajan ammattipätevyys on eduksi.

21.10.2021: Pesupalvelu Hans Langhin toiminnan laajetessa etsimme lisää: PESUMIEHIÄ Turun ja Helsingin toimipisteisiimme

Työkohteet sijaitsevat telakoilla ja liikenteessä olevilla matkustaja- ja rahtilaivoilla sekä teollisuusyrityksissä ja rakennustyömailla. Työ sisältä korkeapainepesua, märkäimurointia ja suurtehoimurointia edellä mainituissa kohteissa. Odotamme henkilöiltä, reipasta asennetta, joustavuutta työaikojen suhteen ja hyvää fyysistä kuntoa. Helsingin toimipisteen henkilöillä tulee olla C-ajokortti.  Lisäinfoa tästä te-palvelut linkistä.

Ajankohtaista

4.11.2019

Katso Pesupalvelun uusin video!

https://vimeo.com/370869043

Lue lisää
1.11.2019

Teknologia 19 -tapahtuma 5.-7.11.2019

Pesupalvelu Hans Langh on mukana Teknologia 19 -tapahtumassa 5.-7.11.2019 Helsingissä. Löydätte meidät osastolta 7h128. Tervetuloa tapaamaan Pesupalvelun edusta …

Lue lisää
10.7.2019

Langh-yritykset tukemaan John Nurmisen Säätiön Itämeri-työtä

Langh-yritykset ovat ryhtyneet John Nurmisen Säätiön yhteistyökumppaniksi sekä säätiön Puhdas Itämeri -hankkeiden tukijaksi. Tuen ohella Langh-yritysten päivitt …

Lue lisää
7.12.2017

Pesupalvelu Hans Langh mukana Rankat duunit jaksossa Avalla 11.12.2017!

Rankat duunit on toiminnallinen viihdeohjelma, jossa Viivi Pumpanen ja Tuija Pehkonen tarttuvat toimeen ja tutustuvat eri ammatteihin, joissa heidän fysiikkansa …

Lue lisää
20.4.2017

Vastuullisuusraportti 2016: Pesupalvelun julkaisu yritysvastuusta nyt myös netissä

Tuotimme Pesupalvelu Hans Langhilla vuoden 2016 aikana ensimmäisen vastuullisuusraporttimme. Raportti käsittelee yrityksemme toimia vastuullisen yritystoiminnan …

Lue lisää
6.5.2016

Entisestä huoltoasemasta vastuulliseksi toimitilaksi

Lue lisää Pesupalvelun ympäristövastuusta yrityksemme ympäristöosiosta. Kun saapuu Langh-yhtiöiden päämajaan Kaarinan Piikiöön, ei tulisi ensimmäisenä mieleen, …

Lue lisää
6.5.2016

Öljyjätteen vastuullinen käsittely Pesupalvelussa

Lue lisää Pesupalvelun ympäristövastuusta yrityksemme ympäristöosiosta. Öljyn kierrättäminen on Pesupalvelu Hans Langhille ja yhteiskunnalle äärimmäisen tärkeää …

Lue lisää
28.4.2016

Pesupalvelun ympäristöosio on uudistunut

Pesupalvelu Hans Langh kerää ja kierrättää vuodessa satoja tonneja öljyjätettä. Yrityksemme ympäristöosioon on lisätty tietoa vuoden 2015 öljyjätteestä. Katso y …

Lue lisää
5.2.2016

NaviGate messut Turussa 18-19.5.2016

Tervetuloa tutustumaan palveluihimme NaviGate messuille Turkuun 18-19.5.2016!

Lue lisää