top of page

Langh-yritykset tukemaan John Nurmisen Säätiön Itämeri-työtä

Langh-yritykset ovat ryhtyneet John Nurmisen Säätiön yhteistyökumppaniksi sekä säätiön Puhdas Itämeri -hankkeiden tukijaksi. Tuen ohella Langh-yritysten päivittäisessä toiminnassa pyritään vähentämään ympäristökuormitusta sekä kehittämään ratkaisuja ja menetelmiä ympäristön suojelemiseksi.

”Itämeren hyvinvointi on aina ollut lähellä sydäntä kaikissa Langh-yrityksissä. Haluamme tukea John Nurmisen Säätiön tekemää arvokasta suojelutyötä, koska koemme, että säätiön tekemä työ on konkreettista ja Itämeren hyväksi on syntynyt hyviä tuloksia. Odotamme antoisaa pitkäkestoista yhteistyötä”, kertoo Pesupalvelu Hans Langh Oy:n toimitusjohtaja Linda Langh.

John Nurmisen Säätiön tavoitteena on saada aikaan näkyvä parannus Itämeren tilaan vähentämällä mereen päätyvien ravinteiden määrää. Tavoitteen saavuttamiseksi säätiön hankkeissa vähennetään muun muassa kaupunkien, teollisuuden ja maatalouden ravinnepäästöjä koko Itämeren valuma-alueella.

Merenkulun kestävän kehityksen edelläkävijä

Langh Techin liiketoiminnan ydin on ympäristönsuojelu, sillä yrityksen kehittämillä pakokaasupesureilla vähennetään rikkipitoisuutta kansainvälisen merenkulkujärjestön IMOn asettamien rajoitusten mukaisesti. Pakokaasupesuri yhdistettynä Langh Techin kehittämään vedenkäsittely-yksikköön takaa sen, että suljetussa kierrossa likainen pesuvesi saadaan puhdistettua laivassa ja jäte toimitetaan kiinteässä muodossa maihin ongelmajätelaitoksiin. Varustamo Langh Shipin viiteen omaan rahtilaivaan asennettiin jo vuonna 2013 suljetun kierron rikkipesurit.

Pakokaasunpesusta aiheutuvan jätteen lisäksi Langh Shipin Helsinkiin kulkevilla laivoilla kerätään myös jätevedet, kuten käymäläjätevedet, talteen ja ne toimitetaan Vuosaaren sataman vastaanottopisteeseen.

”Tällä hetkellä rahtilaivat saavat päästä jätevedet mereen, mutta Langh Ship on halunnut estää Itämeren rehevöitymistä ja sen takia vapaaehtoisesti jo monta vuotta toimittanut jätevedet maihin”, Linda Langh kertoo.

Pesupalvelu Hans Langh tarjoaa puhdistuspalveluita merenkulun, teollisuuden ja rakennusalan toimijoille. Yrityksellä on jo lähes 20 vuoden ajan ollut ISO 14001 -ympäristösertifikaatti voimassa ja se toimii yhteistyössä eri viranomaisten kanssa varmistuakseen siitä, että kaikki mahdolliset ympäristöasiat otetaan huomioon.

”Langh-yhtiöt toimivat monella tavalla ympäristön ja Itämeren hyväksi. On hienoa saada säätiölle tukija, joka sekä omassa toiminnassaan että tekemiensä innovaatioiden kautta edistää merenkulun kestävää kehitystä”, John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeiden johtaja Marjukka Porvari kiittelee.

Lisätietoja:

Linda Langh Toimitusjohtaja, Pesupalvelu Hans Langh Oy linda.langh (at) langh.fi, puh. 040-579 7783

John Nurmisen Säätiö – Itämeren suojelua ja kulttuuritekoja

Vuonna 1992 perustetun John Nurmisen Säätiön tavoite on pelastaa Itämeri ja sen perintö tuleville sukupolville. Säätiö on kulttuuriteoistaan palkittu tiedon välittäjä ja merellisen sisällön tuottaja. Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeissa parannetaan Itämeren tilaa konkreettisilla, mereen kohdistuvaa kuormitusta ja ympäristöriskejä vähentävillä toimilla. Työtä ohjaavat mitattavat tulokset ja vaikuttavuus. www.johnnurmisensaatio.fi

Langh-yhtiöt

Langh-yhtiöihin kuuluvat muun muassa pakokaasupesurivalmistaja Langh Tech Oy Ab, varustamo Langh Ship Oy Ab, Pesupalvelu Hans Langh Oy sekä Langh Group Oy Ab, joka omistaa erikoiskontteja. Langh-yhtiöiden pääkonttori sijaitsee Piikkiössä ja yhtiöiden toiminta liittyy voimakkaasti merenkulkuun.

Comments


bottom of page