top of page

ASBESTI

Asbestin purkua ja poistoa

Asbestimiehemme purkavat turvallisesti niin yksittäiset putket ja pannuhuoneiden eristykset kuin laajemmatkin kohteet. Asbestin purkutöissä on tärkeää että suojaukset tehdään tarkasti ja asianmukaisesti.

Asbestia on käytetty ruiskutuseristeenä, putkieristeissä, rakennuslevyissä, ilmastointikanavissa, muovimatoissa, kaakeleissa, vinyylilaatoissa, palokatkoeristeissä, palo-ovissa, vesikatto- ja julkisivumateriaaleissa, kiinnitys- ja saumauslaasteissa, maaleissa, liimoissa ja proppausmassoissa.

asbesti.jpg
asbesti_2.jpg

Ammattitaitoista osaamista

Teemme laadukkaasti yllä mainittujen asbestipitoisten materiaalien poistot. Asbestinpurkumenetelmänä käytämme useimmiten osastointi- ja purkupussimenetelmää. Asbestipitoisen rakenteen painepesu on meille tuttua.

Tarvittaessa hyödynnämme työssä myös Ultra High Pressure -laitetta ja suurtehoimuautoa, jotka ovat kustannustehokkaita apuvälineitä asbestipurkuun.

Asbestin purku on luvanvaraista

Asbesti on kuitumainen silikaattimineraali, jolla on hyvä mekaaninen ja kemiallinen kestävyys sekä pölyävyys käsiteltäessä.

Pienet asbestikuidut voivat pienuutensa vuoksi läpäistä hengityselinten suojamekanismit ja varastoitua keuhkoihin pysyvästi aiheuttaen syöpää. Asbestin vaarallisuuden takia on tärkeää että, asbestin purku tehdään luotettavan ja laadukkaan ammattiyrityksen toimesta.

 

Asbestin purku on luvanvaraista. Pesupalvelu Hans Langhilla  työsuojeluviranomaisen valtuutus tehdä työnantaja asbestin purkutöitä. Valtuutus edellyttää että työnantajalla on asianmukaiset asbestinpurkulaitteet sekä -varusteet ja että asbestityöntekijät ovat saaneet koulutuksen asbestinpurkutyöhön ja heidän terveydentilansa on sopiva asbestin purkutyöhön.

Asbestia on edelleen monessa rakennuksessa

Asbestilainsäädäntöömme muuttui vuoden 2016 alusta. Lakiin (684/2015) on keskitetty asbestipurkulupaa ja asbestityöntekijän pätevyyttä koskevat säännökset sekä näistä pidettävien rekistereiden ylläpitoon liittyvät määräykset. Uudella asetuksella (798/2015) säädetään asbestityöhön liittyviä menettelyjä ja asbestinpurkutyön suunnitelmien, menetelmien, työvälineiden sekä henkilösuojainten käyttöön liittyviä vaatimuksia.

Asbestin runsas käyttö alkoi Suomessa 1930-luvulla ja sitä käytettiin aina 1980-luvulle, jolloin huomattiin asbestiin liittyvät terveyshaitat. Vuonna 1993 kiellettiin asbestipitoisten materiaalien valmistus ja maahantuonti. Lisäksi vuonna 1994 kiellettiin myyminen ja käyttöönotto. Tämä tarkoittaa, että käytännössä kaikissa ennen vuotta 1994 valmistuneissa tai remontoiduissa rakennuksissa tulee varmistua sisältävätkö purettavat rakenteet asbestia.

Asbestimies-pussin-kanssa.jpg
bottom of page