top of page

Öljyjätteen vastuullinen käsittely Pesupalvelussa

Öljyn kierrättäminen on Pesupalvelu Hans Langhille ja yhteiskunnalle äärimmäisen tärkeää, sillä öljy on terveyttä ja ympäristöä vaarantavaa ongelmajätettä. Öljyjätteen kerääminen ja kierrättäminen säästää myös luonnonvaroja, sillä öljy on uusiutumaton fossiilinen polttoaine, jonka hinta ja saatavuus saattavat tulevaisuudessa olla epävarmoja.

Vuonna 2015 Pesupalvelu Hans Langhin toiminnassa kerättiin 842 tonnia öljyjätettä. Yrityksessä käsitelty öljyinen pesuvesi, jäteöljy, pastamaisesta öljyjäte ja polttoöljy toimitettiin jatkokäsittelyyn Ekokemille Riihimäelle tai muihin käsittelylaitoksiin.

Ekokemin mukaan käytetyt öljyt toimitetaan uudelleenjalostukseen, jotta ne voidaan kierrättää teollisuuden käyttöön voiteluöljynä. Käsittelystä syntyy sivutuotteena bitumia, jota hyödynnetään esimerkiksi asfaltin ja kattohuovan valmistuksessa.

Suomessa syntyy käytettyä voiteluöljyä ja muuta öljyjätettä noin 30 000 tonnia vuodessa.

Öljyisestä pesuvedestä öljyjätteeksi

Yksi Pesupalvelu Hans Langhin vahvoista osaamisalueista on öljyjen käsittely ja öljyvahinkojen torjunta. Suomessa yrityksellämme on sertifioitu öljyisten vesien käsittelylaitos, jossa neste kulkee monivaiheisen käsittelyprosessin läpi.

Viimeisessä vaiheessa käsitellyt nesteet johdetaan valvontayksiköllä varustettuun järjestelmään. Näin varmistetaan, että viemäriverkostoon laskettava puhdistettu vesi täyttää laissa säädetyt vaatimukset niin veden puhtauden kuin sameudenkin puolesta.

Vuonna 2015 Pesupalvelu Hans Langh toi toimipaikalleen yli 2000 tonnia öljyisiä pesuvesiä. Pesupalvelu tekee toimipaikallaan vedenpoiston, jotta jatkokäsittelyyn ei tarvitse rahdata jätettä, jonka painosta suurin osa on vettä. Prosessoinnin ja vedenpoiston jälkeen Pesupalvelu toimittaa Ekokemille pelkkää öljyjätettä, joka on painoltaan reilusti alle puolet alkuperäisestä pesuvedestä. Tämä vähentää kuljetusautojen tarvetta ja täten myös vähentää merkittävästi toiminnan ympäristökuormitusta.

Öljy on ympäristömyrkky

Öljyjätteen kierrätys ja käsittely on äärimmäisen tärkeää. Luontoon päästessään öljy luokitellaan orgaaniseksi ympäristömyrkyksi, sillä öljy hajoaa hitaasti ja sen vaikutukset saattavat tuhota kokonaisia ekosysteemejä. Lintujen sulkapeitteet ja eläinten turkit menettävät öljyllä saastuneessa vedessä luontaisen vettähylkivän rakenteensa, mikä johtaa eläinten paleltumiseen hengiltä.

Öljyn vaikutukset myös ihmiseen ovat tuhoisat. Öljyn sisältämät PAH-yhdisteiden on todettu aiheuttavan syöpää. Mikäli öljyä vuotaa pohjaveteen asti, kyseinen vesilähde joudutaan sulkemaan vuosikausiksi. Jo yksi litra öljyä riittää pilaamaan miljoona litraa talousvedeksi käytettävää pohjavettä. Öljyvahinko vesistöissä on katastrofaalinen, sillä öljy saattaa estää kalojen kutemisen sekä kasvi- ja eläinplanktonin lisääntymisen kokonaan.

Öljyntorjunta

Pesupalvelu Hans Langh on mukana kantamassa vastuuta ympäristöstä osallistumalla öljyvuodosta johtuvien jälkivahinkojen torjuntaan ja pudistukseen yhteistyössä pelastuslaitoksen kanssa. Pesupalvelu on ollut mukana torjumassa öljyvahinkoja myös merellä Suomen rannikkoalueilla. Yrityksellä on käytössään monipuolinen erikoiskalusto, jolla öljyvahinkoja voidaan minimoida poistamalla ja pesemällä öljy kohteesta.

Suomessa tapahtuu joka vuosi noin 2000 öljyvahinkoa. Suurin osa öljyvahingoista on pieniä maa-alueella tapahtuvia päästöjä kuten autoista vuotavaa poltto- tai voiteluainetta. Suomen ympäristökeskus (SYKE) pitää yllä ympäristövahinkopäivystystä. Päivystykseen ilmoitetaan vuosittain noin 100 merellä tai mantereella tapahtunutta, laajempaa ympäristövahinkoa.

Comments


bottom of page