top of page

Entisestä huoltoasemasta vastuulliseksi toimitilaksi

Kun saapuu Langh-yhtiöiden päämajaan Kaarinan Piikiöön, ei tulisi ensimmäisenä mieleen, että on juuri astumassa keskisuuren raskaan teollisuuden yrityksen tukikohtaan. Idyllinen peltomaisema maatalousrakennuksineen ja jokineen vaikuttaa siltä, että aika on pysähtynyt tällä metsien ympäröimällä aukiolla. Mielikuvan takana kuitenkin toimii harvinaisen moderni ja vastuullinen yhtiöryhmä, sillä Langh on yksi Suomen johtavista merenkulkualan yrityksistä ja Pesupalvelu Hans Langh käsittelee ja kuljettaa vuodessa kierrätykseen satoja tonneja vaarallista jätettä.

Pesupalvelu Hans Langh toimii Alaskartanon tilan yhteydessä. Pitkään kaikki toiminta oli keskittynyt Langhin vanhan maatilan pihapiiriin, mutta vuonna 2015 toimintaa laajennettiin entiselle huoltoasema-alueelle, joka sijaitsee näköyhteyden päässä maatilasta vanhan Helsingintien toisella puolella. Tulevaisuudessa kaikki Pesupalvelun toiminnot siirretään kyseiselle pihalle, sillä öljyisten vesien käsittely halutaan siirtää entistä kauemmas luonnon ja ympäristön kannalta herkästä joki- ja peltoalueesta.

Öljyisten vesien käsittely keskitetään täysin sisätiloihin, jolloin toiminnasta ei myöskään synny hajuhaittoja. Öljynkäsittelyhallin pohjalle asennetaan erityinen allas, joka estää onnettomuustilanteessa öljyn valumisen ulos hallista. Maaperään on asennettu myös öljynerotuskaivo, mikäli kaikki muut varotoimet pettävät.

Alaskartanon tila näkyy ylväästi uusien toimitilojen ikkunasta.

Alaskartanon tila näkyy ylväästi uusien toimitilojen ikkunasta.


Pilaantuneet maaperät vaihdettiin uusiin

Tontilla toimi aikoinaan kaksi eri huoltoasemaa, mutta toiminnan lakattua huoltoasemien jäljiltä maaperä oli pahasti öljystä saastunutta. Vaikka huoltoasemat olivat tehneet puhdistustöitä, ei kaikkea öljystä pilaantunutta maata oltu siltikään saatu poistettua. Langh-yhtiöiden ostaessa saastuneen tontin, Langhille ominaisesti surkuttelun sijaan ongelmaan etsittiin ratkaisu. Pilaantuneita maa-aineksia poistettiin vuosina 2008 ja 2009 kaiken kaikkiaan yli 7000 tonnia, jonka jälkeen Golder Associatesin näytteenotossa todettiin, että kaikki pilaantuneet maa-ainekset saatiin poistettua tontilta ja haitta-aineiden raja-arvot olivat alle lainsäädännön asettamien pitoisuuksien

Ympäristöministeriö on asettanut tavoitteeksi valtakunnallisessa pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintastrategiassa, että vuoteen 2040 mennessä kaikki Suomen pilaantuneet maa-alueet tehdään ympäristölle vaarattomaksi. Langhin uudet toimitilat Pohtiokujalla tukevat tätä tavoitetta.

Entinen huoltoasemarakennus on muuntautunut työpajaksi.

Entinen huoltoasemarakennus on muuntautunut työpajaksi.


Puhdas maaperä on elämän edellytys

Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestö julisti vuoden 2015 maaperän vuodeksi, jotta tietoisuus puhtaan maaperän merkityksestä kasvaisi. Maaperä on uusiutumaton luonnonvara, joka tarjoaa edellytykset kaikelle elämälle kuivalla maalla. Ruoka-, hyöty-, ja lääkekasvien viljeleminen on mahdollista vain saastumattomassa maaperässä. Maaperään on varastoitunut myös lukemattoman suuri määrä hiiltä, joka on ilmastonmuutoksen ja kasvihuonepäästöjen kannalta elintärkeää. Maaperästä puhutaankin hiilinieluna.

Lisäksi maaperä varastoi ja suodattaa vettä ja parantaa tulvien ja kuivuuden sietokykyä. Pesupalvelu Hans Langhin toimitilat entisellä huoltoasema-alueella tullaan kattamaan kauttaaltaan asfaltilla ja kaikki piha-alueen vedet johdetaan hulevesikaivojen kautta öljynerotuskaivoon. Huolellinen pohjatyö tekee alueesta lähes suljetun systeemin vesistöjen osalta, jotta maaperään tai vesistöihin pääse valumaan tippaakaan ihmiselle ja ympäristölle vaarallista jätettä.

Lähde: EEA, http://www.eea.europa.eu/fi/pressroom/infografiikat/maapera-ja-ilmastonmuutos/

Lähde: EEA, http://www.eea.europa.eu/fi/pressroom/infografiikat/maapera-ja-ilmastonmuutos/


Comments


bottom of page