top of page

COMPANY

High pressure cleaning, high power vacuuming and industry cleaning services

BV_ISO9001_ISO14001.gif
RALA-paetevyys-450x264.jpg

Industrial and Ship Cleaning Services Hans Langh Ltd is known for specializing in demanding cleaning work. Our family company’s strengths are over 40 years of experience, innovative problem solving and diligence. Hans Langh founded Industrial and Ship Cleaning Services Hans Langh in 1973 (history in whole).

We get good feedback from our customers about our know-how, trustworthiness, kept schedules, speed and flexibility. No matter whether it is routine maintenance or damage from a sudden accident that you are dealing with we are ready around the clock. You can also find us @

 

We are at your service 24/7

Luotettava-Kumppani.png
Suomen-Yrittäjät-jäsenyritys-2020.png
jns-suomi-360x360.png
HSEQ.png
Kestomenestyjat-5v-Email-EN-2023.png
DSC06426.jpg
Getting the job done

 

Why should I use Hans Langh Cleaning Services? Because of the savings considering both time and expense.

In many cases our professionalism has saved the customer significant costs. For example maintenance work has been carried out on the sides of a ship while at sea, or the damage caused by an industrial fire has been repaired in record time and therefore production could be restarted earlier than expected.

In addition to our reliability and speed, an additional characteristic feature is our ingenuity. For example, tasks relating to the prevention of further damage are often very case-specific and the necessary cleaning methods have to be improvised on site in cooperation with the customer. Numerous such cases have strengthened and increased our share of experience.

When a customer tells us of something demanding that needs cleaning, we take it as a challenge. We think how we can solve the problem more effectively and in budget for the customer. And if there is no ready solution, we will develop one.

Prioritizing work safety

 

Safe work environment and conditions are priority for Industrial and Ship Cleaning Services Hans Langh Ltd.  We are committed in continuous improvement and evaluate safety in all jobs before we start. Our aim is to have work safety adapted as part of our every day organization culture, having it as a natural part of our job. Work safety is achieved together with skilled foremen, safety demands by management and well supported work-safety guidance and rules.

Healthy and safe working environment concludes zero injuries. We do not tolerate any behavior that puts our workers safety in risk. In case of a safety issue the situation is analysed in depth so that we can develop safer working conditions for everyone. All our employees are trained with safety precaution in mind to prevent any possible accidents. We expect that given guidelines are followed and that our employees also proactively pay attention if there are parts that still need further safety guidance.

IMG_6896-600x400.jpg

Ehkäisemme läheltä piti -tilanteita ja tapaturmia perehdyttämällä jokaisen yrityksessä työskentelevän henkilön turvallisen työskentelyn tapoihin. Edellytämme turvallisuuskäytäntöjen noudattamista ja kannustamme jokaista työntekijää puuttumaan turvallisuutta vaarantavaan toimintaan.

References

HL Dirty Job Well Done logo.jpg

Koverharin kuuma urakka

Asbestimies-pussin-kanssa.jpg

Asbesti pois!

globe.jpg

Konservointia Dakarissa

IMG_5791-450x338.jpg

MS Pelikan

HL Washed Here logo.jpg

Haaste Kreikassa

Accountability as the starting point for all operations

For a company, whose area of operations is cleaning, and often also the handling and transportation of hazardous materials, the following of responsible operating methods and use of appropriate equipment is the starting point for all our activities.

Hans Langh Industry and Ship Cleaning Services is the oldest and longest-standing company in the industry in Finland. We are one of the first companies to build its operating practices according to quality standards. We have worked in accordance with standards ISO 14001 since the year 2000.

We work in close cooperation with the authorities and report back to them on our activities. The cooperation is open. A permit must be held in order to handle and transport hazardous materials, so everything has to be in order.

107539-0014.jpg

One of Hans Langh Cleaning Services’ strong areas of expertise is the handling of oils and prevention of oil spills. In this area of operations we work in cooperation with the Finnish Environment Institute.

We also work actively ourselves to reduce the burden on the environment. We have developed many of our operating methods ourselves and we continually strive to find solutions and methods that are ever more environmentally friendly. Especially the well-being of the Baltic Sea is a matter held dear by all Langh companies.

langh_oljyn_jatkokasittely_2015.jpg
Öljyjätteen vastuullinen käsittely Pesupalvelussa

 

Öljyn kierrättäminen on Pesupalvelu Hans Langhille ja yhteiskunnalle äärimmäisen tärkeää, sillä öljy on terveyttä ja ympäristöä vaarantavaa ongelmajätettä. Öljyjätteen kerääminen ja kierrättäminen säästää myös luonnonvaroja, sillä öljy on uusiutumaton fossiilinen polttoaine, jonka hinta ja saatavuus saattavat tulevaisuudessa olla epävarmoja.

 

Vuonna 2015 Pesupalvelu Hans Langhin toiminnassa kerättiin 842 tonnia öljyjätettä. Yrityksessä käsitelty öljyinen pesuvesi, jäteöljy, pastamaisesta öljyjäte ja polttoöljy toimitettiin jatkokäsittelyyn Ekokemille Riihimäelle tai muihin käsittelylaitoksiin.

 

Ekokemin mukaan käytetyt öljyt toimitetaan uudelleenjalostukseen, jotta ne voidaan kierrättää teollisuuden käyttöön voiteluöljynä. Käsittelystä syntyy sivutuotteena bitumia, jota hyödynnetään esimerkiksi asfaltin ja kattohuovan valmistuksessa.

 

Suomessa syntyy käytettyä voiteluöljyä ja muuta öljyjätettä noin 30 000 tonnia vuodessa.

Öljyisestä pesuvedestä öljyjätteeksi

 

Yksi Pesupalvelu Hans Langhin vahvoista osaamisalueista on öljyjen käsittely ja öljyvahinkojen torjunta. Suomessa yrityksellämme on sertifioitu öljyisten vesien käsittelylaitos, jossa neste kulkee monivaiheisen käsittelyprosessin läpi.

 

Viimeisessä vaiheessa käsitellyt nesteet johdetaan valvontayksiköllä varustettuun järjestelmään. Näin varmistetaan, että viemäriverkostoon laskettava puhdistettu vesi täyttää laissa säädetyt vaatimukset niin veden puhtauden kuin sameudenkin puolesta.

Vuonna 2015 Pesupalvelu Hans Langh toi toimipaikalleen yli 2000 tonnia öljyisiä pesuvesiä. Pesupalvelu tekee toimipaikallaan vedenpoiston, jotta jatkokäsittelyyn ei tarvitse rahdata jätettä, jonka painosta suurin osa on vettä. Prosessoinnin ja vedenpoiston jälkeen Pesupalvelu toimittaa Ekokemille pelkkää öljyjätettä, joka on painoltaan reilusti alle puolet alkuperäisestä pesuvedestä. Tämä vähentää kuljetusautojen tarvetta ja täten myös vähentää merkittävästi toiminnan ympäristökuormitusta.

 

Öljy on ympäristömyrkky

 

Öljyjätteen kierrätys ja käsittely on äärimmäisen tärkeää. Luontoon päästessään öljy luokitellaan orgaaniseksi ympäristömyrkyksi, sillä öljy hajoaa hitaasti ja sen vaikutukset saattavat tuhota kokonaisia ekosysteemejä. Lintujen sulkapeitteet ja eläinten turkit menettävät öljyllä saastuneessa vedessä luontaisen vettähylkivän rakenteensa, mikä johtaa eläinten paleltumiseen hengiltä.

langh_vedenpoisto_oljyjate.jpg

Öljyn vaikutukset myös ihmiseen ovat tuhoisat. Öljyn sisältämät PAH-yhdisteiden on todettu aiheuttavan syöpää. Mikäli öljyä vuotaa pohjaveteen asti, kyseinen vesilähde joudutaan sulkemaan vuosikausiksi. Jo yksi litra öljyä riittää pilaamaan miljoona litraa talousvedeksi käytettävää pohjavettä. Öljyvahinko vesistöissä on katastrofaalinen, sillä öljy saattaa estää kalojen kutemisen sekä kasvi- ja eläinplanktonin lisääntymisen kokonaan.

IMG_4148-720x1080.jpg
Öljyntorjunta

 

Pesupalvelu Hans Langh on mukana kantamassa vastuuta ympäristöstä osallistumalla öljyvuodosta johtuvien jälkivahinkojen torjuntaan ja pudistukseen yhteistyössä pelastuslaitoksen kanssa. Pesupalvelu on ollut mukana torjumassa öljyvahinkoja myös merellä Suomen rannikkoalueilla. Yrityksellä on käytössään monipuolinen erikoiskalusto, jolla öljyvahinkoja voidaan minimoida poistamalla ja pesemällä öljy kohteesta.

 

Suomessa tapahtuu joka vuosi noin 2000 öljyvahinkoa. Suurin osa öljyvahingoista on pieniä maa-alueella tapahtuvia päästöjä kuten autoista vuotavaa poltto- tai voiteluainetta.  Suomen ympäristökeskus (SYKE) pitää yllä ympäristövahinkopäivystystä. Päivystykseen ilmoitetaan vuosittain noin 100 merellä tai mantereella tapahtunutta, laajempaa ympäristövahinkoa.

Entisestä huoltoasemasta vastuulliseksi toimitilaksi

 

Kun saapuu Langh-yhtiöiden päämajaan Kaarinan Piikiöön, ei tulisi ensimmäisenä mieleen, että on juuri astumassa keskisuuren raskaan teollisuuden yrityksen tukikohtaan. Idyllinen peltomaisema maatalousrakennuksineen ja jokineen vaikuttaa siltä, että aika on pysähtynyt tällä metsien ympäröimällä aukiolla. Mielikuvan takana kuitenkin toimii harvinaisen moderni ja vastuullinen yhtiöryhmä, sillä Langh on yksi Suomen johtavista merenkulkualan yrityksistä ja Pesupalvelu Hans Langh käsittelee ja kuljettaa vuodessa kierrätykseen satoja tonneja vaarallista jätettä.

 

Pesupalvelu Hans Langh toimii Alaskartanon tilan yhteydessä. Pitkään kaikki toiminta oli keskittynyt Langhin vanhan maatilan pihapiiriin, mutta vuonna 2015 toimintaa laajennettiin entiselle huoltoasema-alueelle, joka sijaitsee näköyhteyden päässä maatilasta vanhan Helsingintien toisella puolella. Tulevaisuudessa kaikki Pesupalvelun toiminnot siirretään kyseiselle pihalle, sillä öljyisten vesien käsittely halutaan siirtää entistä kauemmas luonnon ja ympäristön kannalta herkästä joki- ja peltoalueesta.

 

Öljyisten vesien käsittely keskitetään täysin sisätiloihin, jolloin toiminnasta ei myöskään synny hajuhaittoja. Öljynkäsittelyhallin pohjalle asennetaan erityinen allas, joka estää onnettomuustilanteessa öljyn valumisen ulos hallista. Maaperään on asennettu myös öljynerotuskaivo, mikäli kaikki muut varotoimet pettävät.

kesoilmuokattu-1.jpg
Pilaantuneet maaperät vaihdettiin uusiin

 

Tontilla toimi aikoinaan kaksi eri huoltoasemaa, mutta toiminnan lakattua huoltoasemien jäljiltä maaperä oli pahasti öljystä saastunutta. Vaikka huoltoasemat olivat tehneet puhdistustöitä, ei kaikkea öljystä pilaantunutta maata oltu siltikään saatu poistettua. Langh-yhtiöiden ostaessa saastuneen tontin, Langhille ominaisesti surkuttelun sijaan ongelmaan etsittiin ratkaisu. Pilaantuneita maa-aineksia poistettiin vuosina 2008 ja 2009 kaiken kaikkiaan yli 7000 tonnia, jonka jälkeen Golder Associatesin näytteenotossa todettiin, että kaikki pilaantuneet maa-ainekset saatiin poistettua tontilta ja haitta-aineiden raja-arvot olivat alle lainsäädännön asettamien pitoisuuksien

 

Ympäristöministeriö on asettanut tavoitteeksi valtakunnallisessa pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintastrategiassa, että vuoteen 2040 mennessä kaikki Suomen pilaantuneet maa-alueet tehdään ympäristölle vaarattomaksi. Langhin uudet toimitilat Pohtiokujalla tukevat tätä tavoitetta.

Puhdas maaperä on elämän edellytys

 

Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestö julisti vuoden 2015 maaperän vuodeksi, jotta tietoisuus puhtaan maaperän merkityksestä kasvaisi. Maaperä on uusiutumaton luonnonvara, joka tarjoaa edellytykset kaikelle elämälle kuivalla maalla. Ruoka-, hyöty-, ja lääkekasvien viljeleminen on mahdollista vain saastumattomassa maaperässä. Maaperään on varastoitunut myös lukemattoman suuri määrä hiiltä, joka on ilmastonmuutoksen ja kasvihuonepäästöjen kannalta elintärkeää. Maaperästä puhutaankin hiilinieluna.

 

Lisäksi maaperä varastoi ja suodattaa vettä ja parantaa tulvien ja kuivuuden sietokykyä. Pesupalvelu Hans Langhin toimitilat entisellä huoltoasema-alueella tullaan kattamaan kauttaaltaan asfaltilla ja kaikki piha-alueen vedet johdetaan hulevesikaivojen kautta öljynerotuskaivoon. Huolellinen pohjatyö tekee alueesta lähes suljetun systeemin vesistöjen osalta, jotta maaperään tai vesistöihin pääse valumaan tippaakaan ihmiselle ja ympäristölle vaarallista jätettä.

image-1531x1080.jpg

Lähde: EEA, klikkaa aukaistaksesi isomman version.

News

Tapa toimia
Referenssit
Ympäristö
Ajankohtaista
bottom of page